1. CENTRAL KROATIEN
2. ISTRA
3. KVARNER
4. DALMATIEN (Sibenik-Zadar )
5. DALMATIEN (Split)
6. DALMATIEN (Dubrovnik)
7. SLAVONIJA

Pocetna stranica
Potrazi smjestaj stan/kucu
NEKRETNINE
Kosarica
Kontakt
Novo info
Igra /Dobitak
Karta Hrvatske
O nama
Opci uvjeti

GOUDA DIBS

Nazad Pocetna stranica Potrazi smjestaj stan/kucu Kosarica Kontakt Karta Hrvatske O nama Opci uvjeti Igra /Dobitak Zatvori prozor Dalje

Danski Engleski Njemacki Hrvatski

Opci uvjeti
Uvjeti poslovanja
Rezervaciju za smještajni objekt za odmor u Hrvatskoj možete napraviti putem ove Internet stranice. Pri svakoj narudžbi stranka treba upisati svoju e-mail adresu, ime, adresu i telefonski broj, broj osoba, te evt. kućne ljubimce.

Rezervacija, a time i informacije i uvjeti koji su izneseni na Internet stranici, obvezujući su za Nexttime Croatia ApS (d.o.o.) i stranku, nakon što je:

1. Potvrda narudžbe (rezervacije) poslana stranci na e- mail adresu koju je stranka dala
2. Podignuta akontacija sa racuna stranke ili je istu stranka uplatila unutar vremenskog roka navedenog na potvrdi rezervacije (taj način se koristi kad stranka ne može izvršiti elektronsku uplatu)
Pri rezervaciji se podrazumijeva da je stranka prihvatila uvjete boravka koji su iznijeti na Internet stranici.

Stranka ima nadalje obvezu pružiti sve evt. osobne informacije, kako za sebe tako i za ostale suputnike, a na osnovu kojih je potrebno poduzeti posebne mjere glede na smještajni objekt (tu se misli na invalidnost, alergije ili tome slicno).

Ukoliko stranka sa sobom vodi kucnog ljubimca, to treba navesti pri rezervaciji. Kucni ljubimci se smiju dovoditi samo ako je to navedeno u potvrdi rezervacije, i naravno ukoliko vlasnik smještajnog objekta uopce dozvoljava kucne ljubimce u smještajnom objektu. Dozvoljeno je dovesti samo onaj broj kucnih ljubimaca koji je naveden na potvrdi rezervacije.

Akontacija iznosi 1500DKK / 200 EUR. Uplata Nexttime Croatia ApS-u se može izvršiti na dva nacina:

1. Placanje preko internet stranice kreditnom karticom, u danjem tekstu online placanje. U slucaju online placanja, akontacija se uzima sa racuna stranke prilikom slanja potvrde rezervacije.
2. Placanje prebacivanjem direktno sa internet banke stranke na racun Nexttime Croatia ApS-a broj 0268 - 4310 171 789, a mora biti na racunu Nexttime Croatia ApS-a unutar tri bankarska dana od dana potvrde. Pri direktnoj uplati treba se u tekstu pozvati na broj rezervacije (booking) koji je naveden u potvrdi rezervacije.

Evt. osiguranje za slucaj otkaza od strane gosta, godišnje osiguranje i sl., može se naruciti istovremeno sa bookingom. Pozivamo se na uvjete navedene u odlomku o Gouda putnickom osiguranju.

Cijena boravka obuhvaca iskljucivo smještaj u hotelskoj sobi/stanu, boravišnu pristojbu za navedeni broj osoba te evt. usluge, sukladno s opisom na internet stranici.

(U Hrvatskoj je zakonom obvezujuce placanje boravišne pristojbe, a koja je s toga ukljucena u svaku pojedinacnu cijenu smještaja za onaj broj osoba koji je naveden u rubrici pri traženju ponude. Zato je pri rezervaciji važno navesti broj osoba koje ce boraviti u unajmljenom smještajnom objektu, kao i djecu izmedju 0-11 godina, te 12-18 godina)

Stranka treba sama provjeriti je li neophodna viza ili cijepljenje za doticno putovanje. Nexttime Croatia ApS se pod nikakvim okolnostima ne može držati odgovornim za moguce troškove nastale time što je stranka propustila provjeriti zahtjev za vizu ili cijepljenje. Troškovi za putovnicu, vizu ili cijepljenje, osiguranje i slicno, nisu obuhvaceni cijenom, a svu odgovornost glede na gore navedeno, snosi sam putnik.

Pristupi posebnim objektima, kao što su teniska igrališta, mini-golf i slicno, obicno nisu ukljuceni u cijenu boravka, kao što se na nekim mjestima mora racunati da se naplacuje najam ležaljki, suncobrana i slicno.

Uplata za smještaj, umanjena za evt. ranije uplacenu akontaciju, mora biti kod Nexttime Croatia ApS najkasnije 6 tjedana prije pocetka boravka. Uplate izvršene kasnije od navedenog roka, daju pravo Nexttime Croatia ApS- u na poništenje najma bez povratka akontacije stranci.

Ukoliko se smještaj rezervira kasnije od 6 tjedana prije zapocetog boravka, rezervacija se smatra obvezujucom ako Nexttime Croatia ApS tu rezervaciju potvrdi elektronskom poštom, poštom ili telefonski, najkasnije 48 sati od trenutka rezervacije, a uplata tada mora bit online ili u rukama Nexttime Croatia ApS-a unutar 3 bankarska radna dana od dana potvrde.

Eventualni otkaz smještaja unutar 6 tjedana prije datuma putovanja ne mijenja potraživanja Nexttime Croatia ApS-a za placanje punog iznosa za boravak.

Pravo odustajanja


PRIJENOS, PROMJENE/ODUSTAJANJE I OTKAZ PRIJE POCETKA BORAVKA

Na zahtjev stranke.
Promjene.
Ukoliko stranka, nakon uplaćene akontacije i/ili pune cijene boravka, želi izvršiti neke promjene glede na dužinu boravka, smještajnog objekta za odmor, broja putnika itd., važece su sljedece odredbe:

1. Za promjene koje se saopce Nexttime Croatia ApS-u ranije od 6 tjedana prije pocetka ugovorenog boravka, Nexttime Croatia ApS ce naplatiti administracijske troškove u iznosu od DKK 300 / EUR 50 po smještajnom objektu.
Iznos za administracijske troškove treba uplatiti osoba na koju glasi rezervacija, uz napomenu o promjeni, tako da je kao minimum uvijek uplacena puna akontacija za boravak.
2. Iste administracijske troškove treba platiti u slucaju kada stranka želi prenijeti boravak na neku trecu osobu, a koja ispunjava sve uvjete za boravak. To medjutim podrazumijeva da evt. hotelska pravila ne iskljucuju mogucnost prijenosa, te da se o tom prijenosu izvijesti Nexttime Croatia ApS na vrijeme prije pocetka boravka. Obje stranke su odgovorne za obvezu placanja boravka.
3. Promjene smještajnog objekta za odmor, perioda (datuma), dužine boravka ili broja putnika, saopcene Nexttime Croatia ApS –u, a koji je iste potvrdio kasnije od 6 tjedana prije ugovorenog pocetka boravka, smatraju se kao otkaz (sukladno donjem tekstu) i nova rezervacija.

Otkaz.
Stranka ima pravo otkazati boravak pod dolje navedenim uvjetima, osim u slucaju kada je Nexttime Croatia ApS, najkasnije pri sklapanju ugovora, izvijestio stranku da se zbog posebnih uvjeta podisporucitelja ova rezervacija ne može otkazati a da se ne izgubi cijela cijena boravka.
Pri otkazu boravka za koji je izdana potvrda rezervacije, važece su sljedece odredbe:

1. Pri otkazu više od 6 tjedana prije pocetka boravka, stranci se nece vratiti akontacija..
2. Pri otkazu manje od 6 tjedana prije pocetka boravka, stranci se nece vratiti uplaceni iznos.

Eventualni otkaz ugovora o najmu u zadnjih 6 tjedana prije putovanja ne mijenja pravo Nexttime Croatia ApS-a na potraživanje placanja punog iznosa za boravak.

Otkaz ili promjena se smatraju izvršenima kada se o tome primi pismena potvrda.
>BR> Stranka može otkazati smještajni objekt za odmor ukoliko u vremenskom periodu od 14 dana prije prvog dana najma, na mjestu boravka ili neposrednoj okolini dodje do ratnih prilika, prirodnih katastrofa, po život opasnih i zaraznih bolesti ili nekih drugih tome slicnih okolnosti. Nexttime Croatia ApS slijedi službene upute Ministarstva vanjskih poslova Danske. Pravo na otkaz bez osobne odgovornosti stranke ne važi ukoliko je stranka pri sklapanju ugovora znala za doticne okolnosti, ili je ta okolnost bila opce poznata. Ukoliko stranka ipak na osnovu toga otkaže boravak, važece su Nexttime Croatia ApS-a uobicajene odredbe u slucaju otkaza.

Na zahtjev Nexttime Croatia ApS-a.
U slucaju da Nexttime Croatia ApS prije putovanja otkaže ugovor o najmu, o tome treba izvijestiti stranku u najbržem mogucem roku. Isto je obvezujuce ukoliko se prije pocetka ugovora o najmu pokaže da Nexttime Croatia ApS nece biti u mogucnosti isporuciti ugovorene usluge zbog prekida ugovora od strane vlasnika smještajnog objekta, greške djelatnika u poslovanju, ili zato što bi usluge bile lošije kvalitete od dogovorene. To se medjutim ne odnosi na promjene ili nepravilnosti koje se obicno mogu smatrati bagatelnima.

Nexttime Croatia ApS ne preuzima nikakvu odgovornost za uvijete koji se ne odnose na sam smještajni objekt (npr. promjene u odredbama o ribolovu, uvjetima plaže i kupanja, povišenje lokalnih poreza, zatvaranje ducana i restorana i slicno, ukidanje skijaških liftova i tako dalje), kao što Nexttime Croatia ApS ne preuzima odgovornost za smanjenje kvalitete boravka stranke zbog vremenskih prilika te lokalnih zabrana kao što su zabrana kupanja, zatvaranje bazena i slicno.

Uz izvješce o otkazu ili promjeni, Nexttime Croatia ApS ce istovremeno izvijestiti stranku o njezinim pravima te stranci dati upute što treba dalje ciniti.

Ukoliko se, kao posljedica promjena, smanji ekonomska vrijednost boravka, stranka ima pravo na sniženje cijene, razmjerno smanjenoj vrijednosti.
U slucaju da Nexttime Croatia ApS otkaže boravak iz razloga koji nisu vezani uz samu stranku, stranka ima pravo otkazati ugovor o najmu i ima pravo na povrat cijelog uplacenog iznosa.

Umjesto toga, stranka takodjer može izabrati drugi smještajni objekt za odmor po vlastitom izboru, ukoliko to Nexttime Croatia ApS može ponuditi bez neprimjerno visokih troškova ili gubitaka.

Ukoliko stranka izabere smještajni objekt za višu cijenu, placa sama razliku u cijeni. Ukoliko stranka izabere smještajni objekt za nižu cijenu, Nexttime Croatia ApS će stranci povratiti razliku u cijeni.
Ukoliko je stranka u ekonomskom gubitku zbog promjena Nexttime Croatia ApS –a ili otkaza boravka, stranka ima pravo na odštetu sukladno sa općim odredbama o odšteti, osim u slucaju da je do otkaza ili neispunjena ugovora došlo zbog:
1. Okolnosti za koje je odgovorna sama stranka.
2. Stranog treceg lica ili vanjskih okolnosti (force majeure), koji se uz svu pozornost nisu mogle predvidjeti pri sklapanju ugovora, ili ih je Nexttime Croatia ApS ili netko za koga je Nexttime Croatia ApS odgovoran, mogao izbjeci.

Stranke nadalje imaju pravo na odštetu ukoliko je Nexttime Croatia ApS garantirao (zajamcio) odredjene kvalitete pri boravku a iste se ne mogu ispuniti.

Izuzima se odgovornost za ogranicenosti pri traženju na Internet stranici kao i materijal u slikama, kad se radi o unutrašnjem prostoru, posebnim ponudama te različitim cijenama kada se radi o razlicitom broju osoba i godinama starosti.

Ukoliko stranka želi postaviti svoj zahtjev važecim, mora o tome izvijestiti Nexttime Croatia ApS u roku od 3 dana nakon što je stranka primila obavijest o promjeni, otkazu ili početku boravka. Ukoliko to stranka ne ucini, propada joj pravo na važece postavljanje zahtjeva.

OBVEZE I ODGOVORNOSTI NEXTTIME CROATIA APS-a NAKON POCETKA BORAVKA:
Nexttime Croatia ApS je obvezna provesti ugovor o najmu sukladno sa informacijama na internet stranici i potvrdom rezervacije. Obveze Nexttime Croatia ApS-a se odnose na sve usluge koje su navedene u ugovoru, također one gdje isporucitelj nije sam Nexttime Croatia ApS. Podaci na Internet stranici Nexttime Croatia ApS-a su obvezujuci za Nexttime Croatia ApS. Nexttime Croatia ApS može doduše promijeniti podatke na svojoj Internet stranici, ali to treba uciniti prije slanja potvrde rezervacije i osigurati da je stranka izvještena o tim promjenama prije no što joj se šalje potvrda rezervacije.
Ukoliko je između Nexttime Croatia ApS i stranke napravljen poseban dogovor koji se razlikuje od uvjeta navedenih na Internet stranici, isti je obvezujuci samo u onom obimu koji je naveden u potvrdi rezervacije ili se na drugi nacin može jasno dokumentirati.
Kao nedostatak se može konstatirati kad stranka u svom boravku ne primi sve one usluge koje proizlaze sa Internet stranice, oglasa ili posebnog ugovora sa Nexttime Croatia ApS-om, a koji je naveden u potvrdi rezervacije, ili pak kad su usluge niže kvalitete od dogovorene ili opisane kao zajamčene. Nepravilnosti koje se obicno mogu smatrati bagatelnima, ne smatraju se nedostatkom.
Takodjer se ne smatra nedostatkom ukoliko su vremenske prilike i temperature drugacije od uobicajenih, kao što ni okolnosti koje su nastale uglavnom kao posljedica propusta same stranke ne mogu biti karakterizirane kao nedostatak.
Ukoliko u smještajnom objektu za odmor ima nedostataka, Nexttime Croatia ApS ima pravo i obavezu da ukazani nedostatak što prije ispravi, osim u slucaju da to povlaci nerazmjerne troškove ili vece nepovoljnosti za Nexttime Croatia ApS. Ukoliko se sukladno gore navedenom ne može zahtijevati ispravak, ili ukoliko Nexttime Croatia ApS ne ispravi nedostatak unutar razumnog vremenskog perioda, stranka ima pravo na razmjerno sniženje cijene boravka.
U slucaju da Nexttime Croatia ApS ponudi ispravak nedostatka, stranka nema pravo tražiti sniženje cijene kao ni otkazati ugovor ukoliko je taj ispravak ucinjen unutar razumnog vremenskog perioda i bez troškova ili vecih nepovoljnosti za stranku.
U slucaju da se važni dio dogovorenih usluga ne može isporuciti, ili su konstatirani nedostaci u smještajnom objektu za odmor, cime su pismeno dogovoreni uvjeti boravka bitno prekršeni, stranka ima pravo otkazati ugovor. U tom slucaju, stranka je dužna, najkasnije 48 sati nakon započetog ugovora o najmu, o tome izvijestiti Nexttime Croatia ApS faksom, elektronskom poštom ili sms porukom (mail@nexttimecroatia.dk, faks +45 32 52 08 92, sms +45 24 63 45 06)
Ukoliko stranka otkaže ugovor, Nexttime Croatia ApS je obvezan vratiti stranci cijeli iznos koji je stranka uplatila na osnovu ugovora. Nexttime Croatia ApS doduše može zadržati naknadu koja odgovara procijenjenoj vrijednosti boravka koji je stranka imala.
Ukoliko stranka ima ekonomskih gubitaka uzrokovanih boravkom s nedostacima, stranka ima pravo na odštetu od Nexttime Croatia ApS-a, osim u slucaju da su nedostaci uzrokovani stranim trecim licem i nisu se mogli izbjeci uobicajenom pažnjom pri sklapanju ugovora, ili pak mogli biti izbjegnuti ili sprijeceni od strane Nexttime Croatia ApS-a ili nekoga za koga je Nexttime Croatia ApS odgovoran.
Nexttime Croatia ApS se takodjer ne može smatrati odgovornim ukoliko do otkaza ili nedostataka dodje zbog vanjskih okolnosti za koje nije odgovoran Nexttime Croatia ApS ili netko za koga je odgovoran Nexttime Croatia ApS, a koje se nisu mogli predvidjeti uobicajenom pažnjom pri sklapanju ugovora ili se izbjeci ili sprijeciti.

Odšteta za osobne štete je ogranicena sukladno s odredbama u medjunarodnim konvencijama. Nexttime Croatia ApS ne daje nikakve odštete za nepovoljnosti uzrokovane manjkom usluga u smještajnom objektu, pod tim se podrazumijeva privremeni prekid npr. tople vode, grijanja, klima uredjaja, kao što se ne daje odšteta ukoliko su bazeni i slicni objekti privremeno van upotrebe zbog neophodnih popravaka ili radova na održavanju. I na kraju, Nexttime Croatia ApS se ogradjuje od svake odgovornosti za podatke koji se nalaze u vlastitim brošurama smještajnog objekta za odmor.
Stranka je sama odgovorna za vrijednosne predmete i novac koji je ponijela, kao i za njihovo pohranjivanje tijekom odmora. Nexttime Croatia ApS nije odgovoran za vrijednosne predmete koji nestanu iz smještajnog objekta ili sefa i slicno.
Nexttime Croatia ApS se ne može držati odgovornom za informacije o redu vožnje i trajanju prijevoza, kao ni cijenama prijevoza i tome slicno.
OBVEZE I ODGOVORNOSTI STRANKE:
Stranka je obvezna slijediti upute za provodjenje boravka koje je izradio Nexttime Croatia ApS ili njihov predstavnik.
Stranka mora poštivati pravila o kucnom redu koja su donijeta sukladno sa, izmedju ostalog, pravilima o boravku u smještajnom objektu za odmor.
Grubo ili uzastopno kršenje ovih pravila može dovesti do izbacivanja iz smještajnog objekta za odmor, tako da se za nastavak boravka mora pobrinuti sama stranka i na svoj racun.
Stranka je, sukladno s uobicajenim odredbama o naknadi štete, odgovorna za naknadu štete koju počini nad imovinom koja pripada drugoj stranci, Nexttime Croatia ApS-u, vlasniku smještajnog objekta za odmor, hotelu i dr.
Stranka je odgovorna za posjedovanje važece putovnice, vize i evt. izvršeno cijepljenje.
Stranka takodjer sama snosi sve evt. troškove do kojih je došlo zbog nedostataka u gore navedenim formalnostima. Stranka je nadalje odgovorna za evt. posljedice vezane uz bolest, nesretni slucaj i sl. tijekom boravka, i stranka sama podmiruje troškove za lijecnicku pomoc, hospitalizaciju, poseban prijevoz kuci itd.
Ne daje se nikakva naknada za evt. neiskorištene dijelove boravka, kao što su izleti ili drugi aranžmani u mjestu boravka.

REKLAMACIJE: Eventualne reklamacije se trebaju uložiti Nexttime Croatia ApS-u 48 sati nakon što je stranka ustanovila nedostatak, sa ciljem da se isti ispravi na mjestu.
Ukoliko do toga ne dođe, stranka gubi kasnije pravo na traženje odštete.
Ovo ne važi ukoliko je Nexttime Croatia ApS postupio protiv uobicajenih pravila poštenja ili se ponio grubo i neobzirno, ili je cak odgovoran za zahtjev za odštetu zbog povrijede same stranke.
Zahtjev za traženjem zaboravljenih stvari mora se podnijeti odmah po povratku kuci. Za pokrivanje troškova traženja, Nexttime Croatia ApS može tražiti naknadu od DKK 300 / EUR 50, koju treba platiti bez obzira je li tražena stvar vraćena ili ne.

Promjena boravka od strane stranke:
1. Do 6 tjedana prije početka boravka: manipulativni trošak EUR 50 / DKK 300.
2. Manje od 6 tjedana prije pocetka boravka: Smatra se kao otkaz i nova rezervacija

Otkaz boravka od strane stranke:
1. U slucaju otkaza najkasnije 6 tjedana prije pocetka boravka, akontacija nece biti vracena.
2. U slucaju otkaza kasnije od 6 tjedana prije pocetka boravka, uplacen novac nece biti vracen. Otkaz ne mijenja potraživanje od strane Nexttime Croatia ApS za placanje punog iznosa za boravak.

Nexttime Croatia ApS se ogradjuje od tiskarskih grešaka na Internet stranici i u evt. oglasima

Nadležni zakoni i sud: Za rješavanje eventualnog spora protiv Nexttime Croatia ApS nadležni su danski zakoni i spor ce se voditi pred danskim sudom ili arbitražnim postupkom. Nadležni sud: Pomorski i trgovacki sud u Kopenhagenu.

Za daljnje informacije: mail@nexttimecroatia.dk

Webdesign af Bradsted Webdesign 2006 - 2021